Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hlášení velitele

HLÁŠENÍ VELITELE DRUŽSTVA

Na všech pohárových soutěžích bude před započetím každé disciplíny od družstva vyžadováno nastoupení a podání hlášení.

Provedení: velitel družstva na pokyn rozhodčího disciplíny vydá povel k nástupu: 

Družstvo na můj povel - končit! - pozor! - v řad nastoupit! 
Vyrovnat! - přímo hleď! - hlášení hleď! 

a podá rozhodčímu disciplíny hlášení ve tvaru: 

Pane rozhodčí, velitel [jméno,příjmení], družstvo Dřínov je připraveno k provedení disciplíny!

Provedení nástupu a podání hlášení bude od družstva vyžadováno:

u štafetových běhů vždy jedno družstvo před nástupem na disciplínu
u štafety dvojic, džberovek, požárního útoku CTIF před začátkem pokusu
u požárního útoku Plamen před započetím přípravy materiálu na základnu
u ZPV na startu

Na jednotlivých kontrolních stanovištích ZPV se družstvo automaticky bez povelu postaví do řady a velitel zahlásí: Pane rozhodčí, hlídka je připravena k splnění úkolu.

Pořadová příprava nebude zahrnuta do hodnocení soutěže, ale příslušný rozhodčí ji bude vždy vyžadovat a povinností družstva je ji dle metodického pokynu provádět.